Family Login:

Call us directly 1-(888)-204-3131 • Call us directly 1-(323)-254-3131

Mrs. Son Thi  Le

Share This Obituary
Resources

Send Flowers
 Send Flowers


Memories & Candles

“Sending our deepest sympathy to Dustin and family! ”
1 of 1 | Posted by: Raquel Luna - CA - Friend


Son Thi Le, 81, born on January 1, 1937, in Vietnam, passed away June 6, 2018. She resided in North Hollywood, California at the time of her passing. She was a devoted wife, loving mother, and adoring grandmother who was loved by all her family and friends. She will be forever missed and always in our hearts. Funeral services for Son Thi Le will be held at Forest Lawn in Hollywood Hills on Sunday, June 10 and Monday June 11.

Lê Thị Sơn, 81 tuổi, sinh ngày 01 Tháng 1, năm 1937, tại Vũng Tàu, Việt Nam, đã qua đời ngày 06 Tháng Sáu, năm 2018. Bà sinh sống ở North Hollywood, California vào thời điểm bà qua đời. Bà là một người vợ tận tụy, người mẹ yêu thương, và Bà kính yêu. Bà được tất cả mọi người mến và yêu thương. Bà sẽ được mãi mãi nhớ đến và luôn luôn trong trái tim của chúng tôi.